پنل گرد توکار 30 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 3150 لومن - توان مصرفی : 30 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۹۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 18 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل 60 در 60 توکار 70 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی توان مصرفی : 70 وات - مدل محصول : پنل مربعی توکار - ابعاد : 595 × 595 ×10 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۶۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 18 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 12 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1260 لومن - توان مصرفی : 12 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 160*160 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۸۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 6 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*500 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*500 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 60

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*430 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*430 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 90

۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 7.68*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 7.68*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 40

۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 90

۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*370 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*370 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 120

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 7.6*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 7.6*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 110

۸۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 110

رایگان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*300 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*300 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 150

۲۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*250 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*250 mm - رنگ : W/B

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*250 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*250 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 160

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 4.8*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 4.8*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 160

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 210

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 2.5*200 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 2.5*200 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 400

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بست کمربندی 3.6*150 mm
کلوته

ویژگی فنی سایز و ضخامت : 3.6*150 mm - رنگ : W/B - تعداد بسته در کارتن : 250

۱۵,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا