چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه ی 12CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۱۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 14 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه ی 12CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۱۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 14 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : 12*12 CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۱۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 14 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : 12*12 CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۱۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 650 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : دهانه ی 8CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 600 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : دهانه ی 8CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 600 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : دهانه ی 8CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 550 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : 8*8 CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 550 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : 8*8 CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 9 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 500 لومن - توان مصرفی : 9 وات - ابعاد : 8*8 CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آریانا (IP43) با ماژول برق مستقیم 6 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 350 لومن - توان مصرفی : 6 وات - ابعاد : دهانه ی 6CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا (IP43) 6 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 350 لومن - توان مصرفی : 6 وات - ابعاد : دهانه ی 6CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا (IP43) 6 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 350 لومن - توان مصرفی : 6 وات - ابعاد : دهانه ی 6CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا 35 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 35 وات - ابعاد : قطر 22CM و ارتفاع 5CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : روکار

۲۰۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا 35 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 35 وات - ابعاد : قطر 22CM و ارتفاع 5CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۲۰۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا 23 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2200 لومن - توان مصرفی : 23 وات - ابعاد : قطر 17CM و ارتفاع 5CM - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : روکار

۱۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت آریانا 23 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2200 لومن - توان مصرفی : 23 وات - ابعاد : قطر 17CM و ارتفاع 5CM - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱۸۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ اداری ، طرح درین روکار (48 وات )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 4800 LM - توان مصرفی : 48 W - مدل محصول : L-OI20-4 - ابعاد : 58mm*595*595 - وزن : 5.5 KG - درجه حفاظت : IP 30 - گارانتی - بهره برداری نوری : 100LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ اداری، طرح درفام (روکار ) 72 وات
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 7200 LM - توان مصرفی : 72W - مدل محصول : L-OF31-4 - ابعاد : 65mm*650*650 - وزن : 5.2 KG - درجه حفاظت : IP43 - گارانتی - بهره برداری نوری : 100LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ اداری ، طرح درفام (روکار )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 4800 LM - توان مصرفی : 48 W - مدل محصول : L-OF30-4 - ابعاد : 65mm *650*650 - وزن : 5.2 KG - درجه حفاظت : IP 43 - گارانتی - بهره برداری نوری : 100LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ سقفی LED توکار (قطر 20 )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 2420 LM - توان مصرفی : 22 W - مدل محصول : L-FD20-4 - ابعاد : 42mm *222 - وزن : 0.65 KG - درجه حفاظت : IP30 - گارانتی - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ سقفی LED توکار (قطر 15 )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 1760 LM - توان مصرفی : 16 W - مدل محصول : L-FD15-4 - ابعاد : 42mm *171 - وزن : 0.5 KG - درجه حفاظت : IP30 - گارانتی - بهره برداری نوری : 110 LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ سقفی LED توکار (قطر 12 )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 1320 LM - توان مصرفی : 12W - مدل محصول : L-FD12-4 - ابعاد : 42mm *141 - وزن : 0.35 kg - درجه حفاظت : IP 30 - گارانتی - بهره برداری نوری : 110 LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ سقفی LED توکار (قطر 8 )
آلتون رای

مشخصات فنی شارنوری : 500 LM - توان مصرفی : 5 W - مدل محصول : L-FD08-4 - ابعاد : 39mm *110 - وزن : 0.12 KG - درجه حفاظت : IP30 - گارانتی - بهره برداری نوری : 100LM/W - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000K-6000K

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا