بوشن نسوز سفید 4*13
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن نسوز سفید 4*13

۴۸۰ تومان

جزئیات کالا

قوطی کلید سه ستاره درجه 2
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : قوطی کلید سه ستاره درجه 2

۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

قوطی کلید سه ستاره درجه 1
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : قوطی کلید سه ستاره درجه 1

۱,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

بوشن سه ستاره 50
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن 50

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بوشن سه ستاره 40
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن 40

۱,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

بوشن سه ستاره 32
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن 32

۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بوشن سه ستاره 25
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن 25

۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بوشن سه ستاره کوتاه 20
اوراسیا

ویژگی فنی سایر توضیحات : بوشن سه ستاره کوتاه 20

۴۵۰ تومان

جزئیات کالا

لوهای برقی 32 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 32mm - وزن : 2/700 kgr - ضخامت : 3 سفارشی

۴۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 32 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 32mm - وزن : 2/300 kgr - ضخامت : 4*2 سفارشی

۳۷,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 32 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 32mm - وزن : 1/500 kgr - ضخامت : 8*1

۲۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 25 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 25mm - وزن : 1/400 kgr - ضخامت : 2*2 سفارشی

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 25 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 25mm - وزن : 1/200 kgr - ضخامت : 2

۱۹,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 25 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 25mm - وزن : 1000gr - ضخامت : 5*1

۱۶,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 20 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 20mm - وزن : 1150gr - ضخامت : سفارشی 2*2

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 20 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 20mm - وزن : 1000gr - ضخامت : 2

۱۶,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 20mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 20 mm - وزن : 900 gr - ضخامت : 8*1

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله های برقی 20 mm
اوراسیا

ویژگی فنی ابعاد (قطر خارجی- قطر داخلی) : 20mm - وزن : 800 gr - ضخامت : 5*1

۱۲,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوله فلکسی 25*1 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 70 mm - قطر داخلی : 26* mm 30 - شعاع خم : 0.29 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 21*3.4*25 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 60 mm - قطر داخلی : 20*24.5 mm - شعاع خم : 0.21 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 16*1.2*20 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 50 mm - قطر داخلی : 19.5*16 mm - شعاع خم : 0.15 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 13*3.8*16 میلیمتر
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 42 mm - قطر داخلی : 16.5*13 mm - شعاع خم : 0.12 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

لوله فلکسی 11*5/16*12 میلیمتری
خاورنو

ویژگی فنی قطر خارجی : 37 mm - قطر داخلی : 14.5*11 mm - شعاع خم : 0.10 mm

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا