فروشگاه برق نیما

سیم و کابل

سیم و کابل

همیشه یکی از مهمترین بخش یک سازه بعد از تکمیل، بخش برقی آن است. در واقع هر چه کیفیت سیم و کابل های به کار رفته بالاتر باشد، ایمنی و امنیت سازه نیز افزایش خواهد یافت. با این وجود در نظر نگرفتن نکات کیفیت سیم و کابل، می تواند حادثه های جبران ناپذیری را ایجاد کند.

سیم و کابل انتقال دهنده ی انرژی الکتریکی، صدا و تصویر هستند که از نظر فنی بین این دو تفاوت وجود دارد.

سیم

سیم یک تک رسانا است که موارد استفاده شده در آن مس و آلومینیوم است.

سیم ها به سه دسته تقسیم می شوند:

  • افشان
  • نیمه افشان
  • مفتولی

کابل

کابل از یک یا چند سیم عایق دار تشکیل شده است که در یک روکش کنار هم قرار گرفته اند.

کابل ها نیز با در نظر گرفتن ولتاژ تقسیم بندی می شوند:

کابل مخابراتی دو زوج تخت
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۱ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 4*2*0/6 مس
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۶,۰۱۰ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 6*2*0/6 مس
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۹,۰۱۰ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 2*2*0/6 مس
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۳,۰۱۶ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 6*2*0/6 سی سی
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۳,۰۴۳ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 4*2*0/6 سی سی
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۲,۰۲۵ تومان

جزئیات کالا

کابل مخابراتی 2*2*0/6 سی سی
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۱,۰۲۸ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال RG 59مس مغز ترکیبی
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل کواکسیال - ولتاژ نامی : 75 اهم - جنس مغزی سیم : مفتول مس

۵,۰۲۰ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال کابل آنتن cca
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل کواکسیال - جنس مغزی سیم : مس یا آلومینیوم

۲,۰۷۵ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال آنتن مغز مسی T2
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : 500 متر

۴,۰۴۴ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال آنتن مغز مسی T1
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل کواکسیال - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : 100 متر و 500 متر

۴,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال RG 59 مغزی مس
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل کواکسیال - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : 500 متر

۱۴,۰۳۸ تومان

جزئیات کالا

کابل کواکسیال آنتن صادراتی
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل کواکسیال - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : 100 متر و 500 متر

۷,۰۹۶ تومان

جزئیات کالا

کابل فرمان 1*7
ابوالفضل کاشان

۱۶,۰۳۹ تومان

جزئیات کالا

کابل فرمان 1*6
ابوالفضل کاشان

۱۴,۰۴۶ تومان

جزئیات کالا

کابل فرمان 1.5*7
ابوالفضل کاشان

۲۴,۰۶۳ تومان

جزئیات کالا

کابل برق افشان‌16×2 ابوالفضل کاشان
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۷۴,۰۹۷ تومان

جزئیات کالا

کابل برق افشان‌10×2 ابوالفضل کاشان
ابوالفضل کاشان

اطلاعات تکمیلی جنس مغزی سیم : مس

۴۴,۰۳۷ تومان

جزئیات کالا