سیم و کابل

سیم و کابل

همیشه یکی از مهمترین بخش یک سازه بعد از تکمیل، بخش برقی آن است. در واقع هر چه کیفیت سیم و کابل های به کار رفته بالاتر باشد، ایمنی و امنیت سازه نیز افزایش خواهد یافت. با این وجود در نظر نگرفتن نکات کیفیت سیم و کابل، می تواند حادثه های جبران ناپذیری را ایجاد کند.

سیم و کابل انتقال دهنده ی انرژی الکتریکی، صدا و تصویر هستند که از نظر فنی بین این دو تفاوت وجود دارد.

سیم

سیم یک تک رسانا است که موارد استفاده شده در آن مس و آلومینیوم است.

سیم ها به سه دسته تقسیم می شوند:

  • افشان
  • نیمه افشان
  • مفتولی

کابل

کابل از یک یا چند سیم عایق دار تشکیل شده است که در یک روکش کنار هم قرار گرفته اند.

کابل ها نیز با در نظر گرفتن ولتاژ تقسیم بندی می شوند:

کابل زمینی 6*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۳۱,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 4*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - ساخت کشور : ایران

۲۰,۳۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 25+50*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 50 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل زمینی 16+35*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۳۸,۰۳۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 16+25*3
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۱۴,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 10*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۲۷,۲۸۵ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 6*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۵,۸۳۶ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 4*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - ساخت کشور : ایران

۱۱,۲۳۵ تومان

جزئیات کالا

کابل زمینی 2/5*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل زیر زمینی 1/5*2
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*7
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۵,۵۱۵ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۴۱,۲۴۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۹۰,۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۶۱,۲۰۴ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 6*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 6 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۳۷,۱۲۹ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 4*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 4 میلیمتر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۲۴,۹۳۱ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 2/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 2/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱,۷۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1/5*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1/5 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱,۰۵۲,۸۸۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 1*5
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 1 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۶۹۱,۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 35*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 35 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

کابل افشان 25*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 25 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۱۱۲,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 16*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 16 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۷۲,۷۶۰ تومان

جزئیات کالا

کابل افشان 10*4
نوید

اطلاعات تکمیلی نوع محصول : کابل افشان - سطح مقطع نامی : 10 میلی متر مربع - جنس مغزی سیم : مس - متراژ هر حلقه : کلاف 100 متری - ساخت کشور : ایران

۴۸,۸۹۹ تومان

جزئیات کالا