سیم نایلونی سایز 2.5*2
نوید

ویژگی فنی استاندارد : CE ,ISO 9001,ISIRI - هادی : مس انعطاف پذیر - عایق : آمیزه PVC - ولتاژ نامی : 300 ولت - تعداد رشته : 2 رشته - رنگبندی : سفید

۵۷۷,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 1.5*2
نوید

ویژگی فنی استاندارد : CE ,ISO 9001,ISIRI - هادی : مس انعطاف پذیر - عایق : آمیزه PVC - ولتاژ نامی : 300 ولت - تعداد رشته : 2 رشته - رنگبندی : سفید

۳۵۳,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 1*2
نوید

ویژگی فنی استاندارد : CE ,ISO 9001,ISIRI - هادی : مس انعطاف پذیر - عایق : آمیزه PVC - ولتاژ نامی : 300 ولت - تعداد رشته : 2 رشته - رنگبندی : سفید

۲۴۰,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 0.75*2
نوید

ویژگی فنی استاندارد : CE ,ISO 9001,ISIRI - هادی : مس انعطاف پذیر - عایق : آمیزه PVC - ولتاژ نامی : 300 ولت - تعداد رشته : 2 رشته - رنگبندی : سفید

۱۹۱,۵۳۰ تومان

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 0.5*2
نوید

ویژگی فنی استاندارد : CE ,ISO 9001,ISIRI - هادی : مس انعطاف پذیر - عایق : آمیزه PVC - ولتاژ نامی : 300 ولت - تعداد رشته : 2 رشته - رنگبندی : سفید

۱۳۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 2.5*2
سیم و کابل سمنان

ویژگی فنی استاندارد : ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1, IEC 60227 -5 - هادی : مس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084 - عایق : پلی وینیل کلراید PVC/ D - کاربرد : جهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 1.5*2
سیم و کابل سمنان

ویژگی فنی استاندارد : ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1, IEC 60227 -5 - هادی : مس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084 - عایق : پلی وینیل کلراید PVC/ D - کاربرد : جهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 1*2
سیم و کابل سمنان

ویژگی فنی استاندارد : ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1, IEC 60227 -5 - هادی : مس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084 - عایق : پلی وینیل کلراید PVC/ D - کاربرد : جهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 0.75*2
سیم و کابل سمنان

ویژگی فنی استاندارد : ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1, IEC 60227 -5 - هادی : مس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084 - عایق : پلی وینیل کلراید PVC/ D - کاربرد : جهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

سیم نایلونی سایز 0.5*2
سیم و کابل سمنان

ویژگی فنی استاندارد : ISIRI(607)05 , ISIRI (607)01 , IEC 60227 -1, IEC 60227 -5 - هادی : مس آنیل شده استرند شده کلاس 2 یا مفتولی کلاس 1با استاندارد IEC 60228.ISIRI 3084 - عایق : پلی وینیل کلراید PVC/ D - کاربرد : جهت استفاده در محل های خشک و سیم کشی داخلی و فرمانهای الکتریکی (استفاده مستقیم زیر گچ مجاز نیست)

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا