پنل های آویز لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 1175*275*12 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : آویز

۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های آویز لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 1175*275*12 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : آویز

۱,۱۵۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 1175*275*45 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 1175*275*45 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : روکار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با دیفیوزر Low UGR شفاف
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 597*597*43 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با دیفیوزر Low UGR شفاف
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 597*597*43 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 60*60 - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱۳۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 60*60 - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5700 لومن - توان مصرفی : 56 وات - ابعاد : به طول 170 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۹۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5000 لومن - توان مصرفی : 48 وات - ابعاد : به طول 145 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۷۸۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3800 لومن - توان مصرفی : 39 وات - ابعاد : به طول 115 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۶۶۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3000 لومن - توان مصرفی : 30 وات - ابعاد : به طول 90 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۵۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 21 وات - ابعاد : به طول 60 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۴۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 950 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : به طول 60 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت روکار دیانا (صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 20 وات - ابعاد : قطر 22 سانتی متری در ارتفاع 9 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۴۰۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت روکار دیانا (صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری در ارتفاع 22 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۳۷۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت روکار دیانا (صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1100 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری در ارتفاع 7 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۳۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ های روکار الگانت 70 وات (با صفحه شیری ساتن یکپارچه)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 8000 لومن - توان مصرفی : 70 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ های روکار الگانت 35 وات (با صفحه شیری ساتن یکپارچه)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3800 لومن - توان مصرفی : 35 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیوم 60 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 60 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیوم 37 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 37 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های توکار لدیوم 40 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4000 لومن - توان مصرفی : 40 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : توکار

۶۵۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیوم 55 وات
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5500 لومن - توان مصرفی : 55 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 6500 K - نوع نصب : روکار

۹۸۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیوم
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5500 لومن - توان مصرفی : 55 وات - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۹۸۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا