پنل گرد توکار 30 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 3150 لومن - توان مصرفی : 30 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۹۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 18 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل 60 در 60 توکار 70 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی توان مصرفی : 70 وات - مدل محصول : پنل مربعی توکار - ابعاد : 595 × 595 ×10 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۶۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 18 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 12 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1260 لومن - توان مصرفی : 12 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 160*160 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۸۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 6 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های آویز لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 1175*275*12 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : آویز

۱,۳۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های آویز لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 1175*275*12 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : آویز

۱,۱۵۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 1175*275*45 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (120*30) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 1175*275*45 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : روکار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با دیفیوزر Low UGR شفاف
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 597*597*43 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۳۵۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با دیفیوزر Low UGR شفاف
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 597*597*43 - بهره برداری نوری : متقارن يكنواخت - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 7000 لومن - توان مصرفی : 52 وات - ابعاد : 60*60 - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱۳۲,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل های روکار لدیلوکس (60*60) با صفحه سفید ساتن
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4500 لومن - توان مصرفی : 29 وات - ابعاد : 60*60 - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5700 لومن - توان مصرفی : 56 وات - ابعاد : به طول 170 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۹۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 5000 لومن - توان مصرفی : 48 وات - ابعاد : به طول 145 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۷۸۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3800 لومن - توان مصرفی : 39 وات - ابعاد : به طول 115 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۶۶۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3000 لومن - توان مصرفی : 30 وات - ابعاد : به طول 90 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۵۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 21 وات - ابعاد : به طول 60 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۴۹۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ روکار خطی لومینا با ماژول برق مستقیم
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 950 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : به طول 60 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا