پنل گرد توکار 30 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 3150 لومن - توان مصرفی : 30 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۹۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 18 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 6 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل 60 در 60 توکار 70 وات
یکتا افروز

مشخصات فنی توان مصرفی : 70 وات - مدل محصول : پنل مربعی توکار - ابعاد : 595 × 595 ×10 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۶۰۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 18 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1890 لومن - توان مصرفی : 18 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 220*220 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۱۲۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 12 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 1260 لومن - توان مصرفی : 12 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 160*160 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۸۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل مربع توکار 6 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 370 لومن - توان مصرفی : 6 وات - مدل محصول : مربع توکار - ابعاد : 115*115 میلی متر - کشور سازنده : ایران - نوع نصب : توکار

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل گرد توکار 24 وات یکتا افروز
یکتا افروز

مشخصات فنی شار نوری : 2520 لومن - توان مصرفی : 24 وات - مدل محصول : گرد توکار - ابعاد : 300*300 میلی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 3000 K - نوع نصب : توکار

۱۷۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار استارلد
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 18 وات - ابعاد : 32*32 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۶۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت روکار استارلد
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 18 وات - ابعاد : 32*32 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4000 لومن - توان مصرفی : 34 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۵۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2400 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 20 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2400 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1700 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1300 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1700 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 12 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۴۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1300 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه 12 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۲۹۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1000 لومن - توان مصرفی : 10 وات - ابعاد : دهانه 8 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۱۹۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3000 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K

۴۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا