چراغ دانلایت توکار استارلد
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 18 وات - ابعاد : 32*32 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۶۵۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت روکار استارلد
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 18 وات - ابعاد : 32*32 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : روکار

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 4000 لومن - توان مصرفی : 34 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۵۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۷۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2400 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1900 لومن - توان مصرفی : 20 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3200 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۴۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2400 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1700 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1300 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1700 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 12 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۴۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1300 لومن - توان مصرفی : 14 وات - ابعاد : دهانه 12 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۲۹۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP43) توکار دیانا (رفلکتور آلومینیومی آنودایز و ماژول برق مستقیم)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1000 لومن - توان مصرفی : 10 وات - ابعاد : دهانه 8 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۱۹۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3000 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K

۴۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2200 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 20 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3000 لومن - توان مصرفی : 26 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2200 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 16000 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 15 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت (IP54) توکار دیانا (صفحه شیری شاتن)
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1400 لومن - توان مصرفی : 13 وات - ابعاد : دهانه 12 سانتی متر - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع نصب : توکار

۳۰۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آرتمیس
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3400 لومن - توان مصرفی : 34 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع روشنایی : پخش نور 55 درجه - نوع نصب : توکار

لطفا تماس بگیرید

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آرتمیس
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2000 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع روشنایی : پخش نور 55 درجه - نوع نصب : توکار

۳۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آرتمیس
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 3400 لومن - توان مصرفی : 34 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع روشنایی : پخش نور 35 درجه - نوع نصب : توکار

۴۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آرتمیس
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 2000 لومن - توان مصرفی : 19 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع روشنایی : پخش نور 35 درجه - نوع نصب : توکار

۳۷۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چراغ دانلایت توکار آرتمیس
مازی نور

مشخصات فنی شار نوری : 1500 لومن - توان مصرفی : 20 وات - ابعاد : قطر 15 سانتی متری - کشور سازنده : ایران - دمای رنگ-مهتابی-نچرال : 4000 K - نوع روشنایی : پخش نور 55 درجه

۳۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا